Programos, Projektai

Programos, Projektai

Darželis įgyvendina vaikų darželio „Linelis“ bendrąją ikimokyklinio ugdymo(si) programą ir priešmokyklinio ugdymo(si) programą.

Įgyvendinama „ Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“.

Dalyvaujame programoje „ Pienas vaikams“

Grupių projektai:

-MAŽOS MAŠINĖLĖS MAN LABAI PATINKA“ – Pedagogė M. Stralkuvienė

Kuriamos tinkamos sąlygos saugaus eismo ugdymui, įvyko susitikimas su kelių policijos pareigūnais, aplankė vaikus Amsius, papildytos grupės saugaus eismo atributika, knygomis.

-AUGU SVEIKAS IR STIPRUS“ –  Pedagogės M. Stralkuvienė, A. Tumelienė, logopedė V. Vingelienė

(„Maistas ir vitaminai“, „Dantukai“, „Vaiko organizmo grūdinimas“)

Įstaigoje rengiamos akcijos, pokalbiai, parodos sveikatos temomis. Papildyta grupė kamuoliu, stalo žaidimais „Loto“, plakatais, skirtais sveikos gyvensenos ugdymui.

-PERSKAIČIAU KNYGELĘ – IŠAUGO LAPELIS“ – Pedagogės R. Radzevičienė, L. Damijonaitienė

Papildyta grupė grožinės literatūros knygomis., atnaujintos senos knygelės, vaikai mokomi gaminti knygeles.

-LIETUVIŲ LIAUDIES MITOLOGINĖS BŪTYBĖS IR DIEVYBĖS“ – Pedagogė A. Tumelienė

Šiame projekte dalyvavo tėvai, vaikai, pedagogai.  Šio projekto dėka buvo stiprinama šeimos ir darželio sąveika, stiprinant etninės kultūros puoselėjimą, atsižvelgiant į vaikų amžių, atrandant prieinamiausius ir tinkamiausius etninio ugdymo būdus ir priemones, surengta piešinių paroda.

-LEISKITE VAIKAMS TIKĖTI PASAKA“- Pedagogė D. Rutkauskienė

Tėvelių pagalba numegzta   pirštukinės lėlytės, skirtos vaidinimui ir širma lėlių teatrui. Grupės vaikučiai su numegztomis pirštukinėmis lėlytėmis dalyvavo Marijampolės l/d „Pasaka“.

-KELIONĖ PO LIETUVĄ“ – Pedagogė L. Damijonaitienė

-LIETUVA – ŠALELĖ MYLIMA“ – Pedagogė L. M. Kupčinskienė (projekto tęsinys)

Bendradarbiaujant su tėvais, surinkta įvairi medžiaga apie Lietuvą, gimtąjį miestą, padovanota darželiui knygų, atvirukų.

- SUTIKIME SVEIKĄ IR GRAŽŲ PAVASARĮ“- Pedagogė M. J. Žukauskienė (projekto tęsinys)

Tvarkoma darželio aplinka. Tėvelių dėka papildoma darželio materialinė bazė įvairiais darbo įrankiais, pasodinta medelių.

-VAIKŲ MIEGAS“ – Pedagogė D. Rutkauskienė

Vaikai mokomi laikytis režimo, sudaromos sąlygos ramiam, saugiam vaikų miegui, vyksta susitikimai su gydytojais, darželio vaikų slaugytoja, jų patarimai tėvams.

Nupirkta į ‚Zuikučių“grupę nauja patalynė (pagalvės, patalynės užvilkimai).

-„SVEIKOS IR SAUGIOS GYVENSENOS UGDYMO PROJEKTAS, TURTINANT GRUPĖS APLINKĄ“. - Pedagogė R. Radzevičienė(projekto tęsinys)

Vaikų kultūrinių – higieninių įgūdžių formavimas, suremontuota grupė, prausykla, drabužinė ištiesta nauja danga, nupirkta nauji stalai, žaislų lentyna, pagalvės, nauji patalynės užvilkimai.

MŪSŲ DARŽELIS 


Mūs gražus darželis, Vardas jo „Linelis“. Čia mes žaidžiame linksmi, Lyg žiedeliai mėlyni. 


Pried. Darželį „Linelį“ Mes mylim visi, Daržely „Linely“ Mes augam linksmi. 


Mylim gimtą šalį Ir savo darželį. Čia visi mes laukiami, Čia visų mes mylimi. 


Pried.


Piešiam ir skaičiuojam, Šokam ir dainuojam. Ir šauniais darbeliais, Puošiam gimtą šalį. 


Pried.

Adresas Vasario 16-osios g. 3
Tel. 8343-52353
El. p. darzelislinelis@gmail.com
© 2012 Darželis Linelis.