Kultūros Formavimas

ĮSTAIGOS KULTŪROS FORMAVIMAS

2018-2019 m.

           Šventės, pramogos, tradicijos

 

Eil. Nr.

Renginys

1.

Rugsėjo pirmosios šventė „Vaikystės laiveliu keliaujame į pažinimo kelionę“

2.

Tradicinė rudenėlio šventė „Rudenėlio turtų ir spalvų pasaulis“

3.

Kalendorinė šventė Vėlinės –„Uždekime žiburėlius“

4.

Naujametinės popietės, karnavalai, vaidinimai.„Eglute spindėk, šakelėm mirgėk“

5.

Kalendorinė-tradicinė šventė „Ir atėjo trys karaliai, nešdami gerą žinią“

6.

Sausio 13-osios paminėjimas „Uždekime atminties žvakelę“

7.

Vasario 16-osios renginys „Lietuva – mano delne“

8.

Kalendorinė-tradicinė šventė Užgavėnės  „Lašininis blynus kepė ir sviestuku tepė“.

9.

Kalendorinė-tradicinė šventė-Kaziuko mugė „Pasveikinkim Kaziuką“

10.

Kovo 11-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena „Meilė Tėvynei-mažoj širdelėj“

11.

 Kalendorinė- tradicinė šventė „Gandro sutiktuvės“ .

12.

Kalendorinė-tradicinė pavasario šventė „Jei margučiai neriedės, tai vaikučiai nedidės“

13.

Tradicinė mamytės šventė „Visos gėlės tau mamyte“

14.

15.

Šeimos šventė

Vaikų gynimo diena „Gera būti mažu“

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

 

 

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų išleistuvės „Sudie žaislai ir lėlės, keliaujam mokyklėlėn“

Spalvų dienos, skaičių diena, raidžių diena.

Etnokultūriniai rytmečiai

Ritminiai pratimai

Kūrybos ir menų savaitės

Spektakliai, vaidinimai, teatro dienos

Diskotekos

Vakaronės, popietės su tėvais grupėse

Susitikimai, kartu vedami renginiai Kraštotyros muziejuje, įdomios pramogos Multicentre.

 

 

 

Parodos

 

Eil. Nr.

Renginys

1.

2.

 

3.

Rudens gėrybių paroda „Rudens išdaigos“

Etnokultūriniai renginiai ( Parodos, ugdytinių darbai, projektinė veikla ).

 

Kaziuko mugė „Pasveikinkim Kaziuką“

(Vaikų darbelių paroda)

4

5.

6.

 

Darbelių iš atliekų paroda „Aš vėl reikalingas“

Vaikų piešinių ir darbelių parodos pagal metų laikus.

Dalyvavimas miesto rengiamose piešinių, darbelių parodose.

 

 

 

 

 

 

     

Akcijos

 

 

Renginys

1.

Komunikacinė akcija „Laimingi vaikai“

2.

„SOS baltajam badui“

3.

4.

5.

 

Sveikos gyvensenos akcija - Kolektyvinė mankšta

Tradicinė švaros akcija „Sutikime sveiką ir gražų pavasarį“.

Komunikacinė akcija „Muilo burbulai“

(Bendras projektas su kitomis ikimokyklinėmis įstaigomis.)

 

 

 

 

 

 

 

 

MŪSŲ DARŽELIS 


Mūs gražus darželis, Vardas jo „Linelis“. Čia mes žaidžiame linksmi, Lyg žiedeliai mėlyni. 


Pried. Darželį „Linelį“ Mes mylim visi, Daržely „Linely“ Mes augam linksmi. 


Mylim gimtą šalį Ir savo darželį. Čia visi mes laukiami, Čia visų mes mylimi. 


Pried.


Piešiam ir skaičiuojam, Šokam ir dainuojam. Ir šauniais darbeliais, Puošiam gimtą šalį. 


Pried.

Adresas Vasario 16-osios g. 3
Tel. 8343-52353
El. p. darzelislinelis@gmail.com
© 2012 Darželis Linelis.