Etnokultūra

Etnokultūra

Etninė kultūra nėra tik praeitis. Ji atvira laikui ir pasauliui. Vaidinimai, žaidimai ir kitos formos padeda supažindinti vaikus su kalendorinių švenčių apeigomis, piemenėlių folkloru, dainų imitacijomis, buities dalykais.

Koks skurdus būtų žmogaus dvasinis pasaulis, jei vaikystėje jis nebūtų girdėjęs švelnios motinos lopšinės, nežaidęs liaudies žaidimų, ratelių šventėje su draugais. Su liaudies muzika siejama viskas, kas žmogui gražiausia. Visa tai ne tik puošia, praturtina dvasinį pasaulį, bet ir sužadina žodžiais nenusakomą gerumą gimtojo krašto istorijai, tautos papročiams, tradicijoms. Visa tai padeda ugdyti humanistinę pasaulėjautą, patriotinius jausmus, tautinę sąmonę – svarbiausius asmenybės bruožus.

 

 

  • 2012 metai – vaikų darželiui „Linelis“ – jubiliejiniai metai Bendruomenė paminėjo darželio 50-metį
    2012 metai – vaikų darželiui „Linelis“ – jubiliejiniai metai Bendruomenė paminėjo darželio 50-metį

MŪSŲ DARŽELIS 


Mūs gražus darželis, Vardas jo „Linelis“. Čia mes žaidžiame linksmi, Lyg žiedeliai mėlyni. 


Pried. Darželį „Linelį“ Mes mylim visi, Daržely „Linely“ Mes augam linksmi. 


Mylim gimtą šalį Ir savo darželį. Čia visi mes laukiami, Čia visų mes mylimi. 


Pried.


Piešiam ir skaičiuojam, Šokam ir dainuojam. Ir šauniais darbeliais, Puošiam gimtą šalį. 


Pried.

Adresas Vasario 16-osios g. 3
Tel. 8343-52353
El. p. darzelislinelis@gmail.com
© 2012 Darželis Linelis.