Darbuotojai

 
ADMINISTRACIJA
 
Vaiva Jonynienė – direktorė
 
Aušra Tuimelienė – direktorės pavaduotoja ugdymui
 
Jūratė Pašiūnaitė – sekretorė
 
Roma Žukauskienė – ūkvedė
 
Zita Kimlerienė – vyresnioji buhalterė
 

 

 
 
 

MŪSŲ DARŽELIS 


Mūs gražus darželis, Vardas jo „Linelis“. Čia mes žaidžiame linksmi, Lyg žiedeliai mėlyni. 


Pried. Darželį „Linelį“ Mes mylim visi, Daržely „Linely“ Mes augam linksmi. 


Mylim gimtą šalį Ir savo darželį. Čia visi mes laukiami, Čia visų mes mylimi. 


Pried.


Piešiam ir skaičiuojam, Šokam ir dainuojam. Ir šauniais darbeliais, Puošiam gimtą šalį. 


Pried.

Adresas Vasario 16-osios g. 3
Tel. 8343-52353
El. p. darzelislinelis@gmail.com
© 2012 Darželis Linelis.