Apie mus

Istorija.

Vaikų darželis įsteigtas 1961-01-02 ir savo veiklą pradėjo 1962-01-03.

1998-01-20 Marijampolės miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 8 suteiktas „Linelio“ vardas.

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Priklausomybė – savivaldybės švietimo įstaiga.

Savininkas – Marijampolės savivaldybė.

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Marijampolės savivaldybės taryba.

Pagrindinė paskirtis – ikimokykliniam vaiko ugdymui ir priešmokykliniam ugdymui skirta mokykla.

Ugdymo kalba – lietuvių.

Ugdymo forma – dieninė.

Darželis yra paramos gavėjas.

Darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą su užrašu „Marijampolės vaikų darželis „Linelis“, blanką su savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.

MŪSŲ DARŽELIS 


Mūs gražus darželis, Vardas jo „Linelis“. Čia mes žaidžiame linksmi, Lyg žiedeliai mėlyni. 


Pried. Darželį „Linelį“ Mes mylim visi, Daržely „Linely“ Mes augam linksmi. 


Mylim gimtą šalį Ir savo darželį. Čia visi mes laukiami, Čia visų mes mylimi. 


Pried.


Piešiam ir skaičiuojam, Šokam ir dainuojam. Ir šauniais darbeliais, Puošiam gimtą šalį. 


Pried.

Adresas Vasario 16-osios g. 3
Tel. 8343-52353
El. p. darzelislinelis@gmail.com
© 2012 Darželis Linelis.